pisîk

#ajal
Kurdisch
Spanisch gato
Polnisch kot
Italienisch gatto
Deutsch Katze
pisîk
-
-
Rengdêr (Adjektive)
Şîrîn
Nîçîrvan
Ajal
Lêker (Verben)
Xeremûsk dan
miyaw kirin
nîçîr kirin
Têgeh (Nomen)
Metn (Texte)

Pisîk ajalake gelekî şerîn e.

Çar lingên pisîkê hene

Pisîk di nîçîrê de gelekî serkeftî ye

Pisîka min ez êşandim